Směrnice pro oznamovatele

Náš nárok

Náš podnik je postavený na respektu k dodržování právních předpisů a na vysokých etických a morálních hodnotách. Protiprávní či neetické jednání nenecháváme být a je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektivně předcházet a za účelem jeho odhalování jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém, který umožňuje zaměstnancům a smluvním partnerům učinit oznámení o podezření na protiprávní jednání, o kterém se dozvěděli v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Každé Vaše oznámení bereme vážně a pečlivě se jím zabýváme. Jednotlivé případy posuzujeme vždy objektivně a individuálně dle jejich konkrétních okolností. O výsledku posouzení oznámení své oznamovatele vždy informujeme, pokud nám to sami umožní.

Naše etická linka zajišťuje ochranu všech oznamovatelů před postihem, diskriminací či jiným odvetným opatřením, důvěrnost informací, jakož i nestrannost posuzování oznámení.

Primární kanál pro oznámení a proces oznámení

Příslušnou osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním v závodě WEBA Olomouc s.r.o., je

Ondřej Zíma

Oznámení ústní i písemné lze podat také prostřednictvím

https://mubea.integrityline.com 

 

Na vaše oznámení obdržíte první reakci do 7 dní. Do 30 dní pak obdržíte vyjádření k vašemu oznámení.

Poučení: Oznámení lze podat i anonymně. Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno v souladu se zákonem.

V případě, že by se oznámení mohlo přímo týkat funkce a působení Příslušné osoby, obraťte se s podáním na mateřskou společnost Mubea. Za tímto účelem musí být v systému oznamovatelů vybrána mateřská společnost „Muhr und Bender KG“.