Politika kvality

NAŠE poslání: dokonalost VE VÝROBĚ NÁŘADÍ

Ve společnosti weba spojujeme tradici s inovacemi. Naše firemní kultura znamená uznání a respekt. Jsme hrdí na vysokou úroveň spokojenosti našich zákazníků, která je založena na kvalitních a inovativních nástrojích pro tváření za studena a za tepla. Náš úspěch je založen na nasazení našich zaměstnanců a férovosti vůči našim dodavatelům. Kvalita pro nás není jen středem pozornosti - je základem všeho, co děláme. Naším cílem je zaručit neustále se zvyšující úroveň kvality výroby nástrojů. 

Neustálé ZLEPŠOVÁNÍ A INOVACE

Náš závazek ke kvalitě je víc než jen slib. Je to základní princip, který se odráží v každém aspektu naší práce. Zajištění kvality je středobodem našich výrobních procesů. Pečlivě kontrolujeme a testujeme každý krok, abychom zajistili, že naše nástroje budou nejen bezchybné, ale také trvanlivé a spolehlivé. Naším cílem je nejen splnit očekávání našich zákazníků, ale také je překonat důsledným dodržováním specifikací, norem a standardů, a tím posílit důvěru v naši značku.

UDRŽITELNOST A ODPOVĚDNOST

Přísné dodržování všech příslušných právních předpisů a sociálních požadavků týkajících se životního prostředí, energie, bezpečnosti a ochrany zdraví je základním principem udržitelného úspěchu společnosti.

IMPLEMENTACE MANAŽERSKÝCH SYSTÉMŮ

Prostřednictvím důkladného zajištění kvality usilujeme o neustálé zlepšování výroby nástrojů. Analyzujeme údaje o kvalitě a zpětnou vazbu od zákazníků, abychom identifikovali a aktivně řešili nedostatky. Abychom zdůraznili naši vedoucí odpovědnost v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, zavedli jsme integrovaný systém řízení, který je v souladu s normami IATF 16949, DIN EN ISO 9001:2015 a DIN ISO 14001:2015. Tento systém je založen na filozofii obchodní dokonalosti a strategii nulové závadnosti. 


V současné době se společnost weba připravuje na audit DIN EN ISO 45001:2018 - Požadavky na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Certifikace proběhne v létě 2024. 

Systém řízení kvality
 

DIN EN ISO 9001:2015

download

Norma pro environmentální management
 

DIN EN ISO 14001:2015

download

Systém řízení kvality v automobilovém průmyslu

IATF 16949:2016

download

NAŠE PRINCIPY: OSM PILÍŘŮ ÚSPĚCHU

Customer

Naším hlavním cílem je splnění požadavků zákazníků z hlediska kvality, procesů a konkurenceschopnosti.

Quality

Důsledně dodržujeme strategii nulových chyb.

Compliance

Produkty a služby společnosti weba jsou bezpečné a splňují všechny příslušné zákaznické, normativní a legislativní požadavky.

Environment

Zavazujeme se omezovat zatížení životního prostředí a snižovat spotřebu energie a zdrojů.

People

Dosažení našich cílů je zajištěno vysokou mírou odpovědnosti našich kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců.

Safety

Zavazujeme se k bezpečnému prostředí a pracovištím, ochraně zdraví všech osob, které naše procesy mohou ovlivnit.

Process

Naše myšlení a jednání je vždy zaměřeno na procesy a minimalizaci rizik..

Improvement

Vyznáváme zásadu neustálého zlepšování všech obchodních procesů.

Digitalizovaná laboratoř kvality

 

Zažijte kvalitu, která určuje standardy. Naše kontrola kvality nepřipouští žádné kompromisy. Díky naší plně vybavené laboratoři kvality a nejmodernější měřicí technice zaručujeme smysluplné výsledky testů. Každý náš výrobek prochází pečlivým testováním kvality, abychom vám zajistili jen to nejlepší.

Dozvědět se více